AA Tips

AA – Raka tänder

För klyvning av trä, inklusive lamellsågning. Kan användas med hög matningshastighet vid normala krav på snittytan. Används speciellt vid lamellsågning och kantning.

 

BA Tips

BA – Växelvis snedslipade tänder

För klyvning och kapning av trä, skivmaterial och plaster.

 

 

BAE TipsBAE – Växelvis snedslipade tänder med fas

För tunna hårda plaster.

 

 

BB TipsBB – Växelvis snedslipade tänder med växelvis front

Speciellt lämpad för plywood och bobiner.

 

 

CA TipsCA – Snedslipade tänder, höger

Samtliga tänder är snedslipade åt höger. Används vid förritsning, tappning, kantlistkapning och formatsågning av skivor tillsammans med spåntugg.

 

 

DA TipsDA – Snedslipade tänder, vänster

Samtliga tänder är snedslipade åt vänster. Används vid förritsning, tappning, kantlistkapning och formatsågning av skivor tillsammans med spåntugg.

 

 

EA:EAM Tips EA/EAM – Trapetstandning

För- och efterskärande tänder. Varannan tand trapetsslipad och varannan rakslipad för delning av spånen i tre delar.

 

EA – för sågning av belagda och obelagda spån-, träfiber- och MDF-skivor,. Lämplig även för plast och laminat.

EAM – för sågning av icke-järnmetaller.

 

EAX TipsEAX – Varannan tand rakslipad, varannan spetsslipad.

För sågning av belagda skivor.

 

 

EAXH TipsEAXH – Varannan tand rakslipad, varannan spetsslipad med konkavslipad front

För sågning av lackerade och belagda skivor.

 

 

RA TipsRA – Raka tänder med koniska sidor

Förritsning vid formatsågning.