Experts in saw blades

Produkterna på vår hemsida omfattas av de olika typer av sågklingor vi tillverkar i standardutförande fördelade på marknadssegment och produktgrupp. Ett urval av dessa lagerhålls för omgående leverans medan andra levereras mot order. För mer information om våra leveranstider kontakta vår säljavdelning. Förutom klingor i standardutförande tillverkar vi årligen en stor mängd kundanpassade klingor för en rad applikationsområden såsom plast, livsmedel, sandwishmaterial, räddningsklingor, mineralull etc. I de fall det är frågan om en specialklinga underlättar det för oss om vi kan få en ritning. Desto mer information du föreser oss med, desto bättre möjligheter har vi att förse dig med rätt typ av klinga.

Det är totalkostnaden som räknas

Inom industrin pågår en ständing strävan att förbättra den total produktionsekonomin, vilket påverkas av en rad faktorer. Vid industriell sågning handlar det i huvudsak om att optimera snittets kvalitet med avseende på tjocklek och ytfinish för att spara dyrbart råmaterial och undvika kostsam efterbearbetning. Denna utveckling, i kombination med högre matningshastigheter, kräver extra vassa och stabila verktyg som kan stå emot de höga krafter som genereras. Med vår unika tillverkningsprocess kan vi idag tillverka sågklingor som ger mycket fina snitt, vilket inom vissa applikationsområden innebär en skärbredd ända ner till 0,7mm. Ett viktigt steg i denna utveckling, och en bidragande orsak till att vi anser oss lite vassare, är våra stamblads unika stabilitet vilket säkerställer klingans prestanda även vid högre påfrestningar. Den stora skillnaden syns i sågresultatet och sammantaget har dessa faktorer stor betydelse för ditt utbyte och din totala produktionsekonomi.