LSAB Group

Engineering Your Competitive Edge

LSAB Group är en del av Latour Industries AB – ett av fem helägda affärsområden inom Investment AB Latour. Vi har idag verksamhet i totalt 7 länder och är tillsammans cirka 250 medarbetare. Vi exporterar till ytterligare ett 40-tal marknader och våra produkter återfinns på samtliga kontinenter utom Antarktis. LSAB Group omsätter ca 550 MSEK.


LSAB Group består av LSAB-bolagen (Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Estland och Lettland), Fortiva-bolagen (Sverige och Danmark) samt Micor AB (Sverige).