When performance counts

Micor AB grundades 1955 av Jack Midhage (Micor står för Midhage Corporation) som var en av pionjärerna i branschen och den som utvecklade tekniken att bestycka cirkulära sågklingor med hårdmetall. Huvudkontor och tillverkning ligger i Laholm och sedan 2017 ägs vi av LSAB Group AB, som är en del av Latour Industries. Idag är vi en av Norra Europas ledande tillverkare av hårdmetallbestyckade sågklingor för industriellt bruk med en exportandel på ca 50%. För vår del innebär detta att hjälpa våra kunder att optimera sågsnittets kvalitet med avseende på snittbredd och ytfinish, vilket sparar dyrbart råmaterial och kostsam efterbearbetning samt minskat slitage samt energiförbrukning. Micor AB, arbetar i nära samarbete med användare, maskintillverkare and servicecenter för slipning, utveckling och tillverkning av sågklingor för industriella applikationer med höga krav på precision, prestanda and utbyte.

En pålitlig leverantör

Precis som vid all tillverkning, beror slutresultatet på en mängd faktorer där i vårt fall, yrkesskicklighet och individuellt engangemang utgör grundstenarna. Andra viktiga faktorer är korta beslutsvägar och en stor flexibilitet vilket är en förutsättning för en produktion med snabb anpassning till förändrade förutsättningar och kundkrav. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, tjänster och processer. Vi efterlever normerna enligt ISO-9001:2015.

Med hänsyn till miljön

Micor AB efterlever normerna enligt ISO-14001 och hänsyn till miljön är grundläggande i hela vår verksamhet. Vi är även anslutna till REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, tjänster och produktionsprocesser i syfte att bedriva en verksamhet med minimal påverkan på miljön.