Höga krav på snittkvalitet och prestanda

En formatsågklinga från Micor ger dig optimal snittkvalitet, garanterad precision och prestanda, applikations- och maskinanpassad design, längre gångtid samt minimal ljudnivå. Sammantaget har dessa faktorer stor betydelse för din produktivitet och därmed din totala produktionsekonomi.

Ett material som ställer höga krav

Bearbetning av skivmaterial ställer stora krav på de verktyg som används. Detta beror dels på höga matningshastigheter men även på det sågade materialets sammansättning och egenskaper. Som ett exempel kan nämnas tex spånskivor som kan innehålla stora mängder orenheter beroende på tillverkningsmetod och ursprung.Kraven på snittkvalitet varierar beroende på användnings-område, men i de flesta fall görs ingen efterbearbetning varför det krävs ett fint snitt utan flisning och utslag. Inom möbel-industrin ställs extra höga krav då den bearbetade ytan måste vara helt slät för att möjliggöra pålimning av tex kantband. De höga kraven på snittkvaliteten ställer i sin tur stora krav på klingans tandgeometri och stamblad för att minimera vibration och därigenom även ljudnivån. En annan viktig faktor är de höga driftskostnaderna, vilket innebär att man vill minimera stillestånd, varför längre gångtider och tillförlitlighet har stor inverkan på den totala produktionseffektiviteten.

Micor har det som krävs

Micor har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av applikationsanpassade formatsågklingor som kan möta dessa höga krav. Vårt sortiment av formatsågklingor omfattas även av ljuddämpade klingor baserade på specialstamblad vilket i kombination med optimerad skärgeometri sänker ljudnivån ytterligare. Vi är din partner, inte minst när det gäller utveckling av specialanpassade klingor med höga krav på snittkvalitet och prestanda.