Hög precision och prestanda

Vid klyvning/lamellsågning vill man ibland uppnå samma ytfinish på det klyvna virket som på det hyvlade, vilket därmed sparar ett arbetsmoment. För att maximera utbytet vill man vidare använda så tunn skärbredd som möjligt vilket ställer mycket höga krav på precision och prestanda på de verktyg som används.

Micor X-act. I en klass för sig.

På Micor har vi under lång tid arbetat med utveckling av klingor som anpassats efter hyvelindustrin och dess behov av en högkvalitativ klyvklinga som kan möta dessa höga krav. Resultatet är X-act som genom en egenutvecklad tandgeometri möjliggör att man kan uppnå samma ytskikt på det kluvna virket som om det vore hyvlat, vilket sparar ett arbetsmoment. Man slipper med andra ord såga först och hyvla sen!

Mjuka och släta snitt med Micors golvklingor

Sågklingor med tunna sågsnitt används idag i stor utsträckning inom trägolvsindustrin vid tillverkning av ytskikt, men förekommer även inom många andra applikationsområden som kräver ett smalt snitt med minimal efterbearbetning. Med vår unika tillverkningsteknik kan vi idag tillverka sågklingor som ger ett extremt tunt snitt, vilket inom vissa applikationsområden innebär en skärbredd ända ner till 0,7mm!

Skillnaden syns i resultatet!

Vid sågning i höga hastigheter ökar friktionen vilket genererar värme vilket i sin tur leder till uppbyggnad av beläggningar med negativ inverkan på klingans prestanda och totala utbyte. Vi kan erbjuda ett urval av noga utvalda ytbeläggningar med syfte att motverka dessa effekter.