Optimal funktion och livslängd

Det finns idag en mängd fabrikat av klyv- och kapklingor med mycket stora variationer i kvalitet och prestanda. I många fall tillverkade av lågkvalitativt stål och minimal hårdmetallstorlek, vilket bla skapar vibrationer när klingan belastas vilket påverkar såväl prestanda som livslängd. Vid professionell användning ställs  extra höga krav på snittytor. Det finns helt enkelt inte tid för efterbearbetning eller täta byten av verktyg som inte fungerar eller levererar den kvalitet som krävs. Vårt sortiment av kap och klyvklingor tillverkas efter samma snäva toleranser och normer som vårt övriga sortiment vilket sörjer för optimal funktion och livslängd. Du kan med andra ord känna dig trygg med att klingan gör sitt jobb med bibehållen skärpa och prestanda efter omslipning och lång tids användning.