Stabila klingor med hög precision

Ökad produktivitet är mycket viktigt för alla företag i kampen om marknadsandelar. Sågverksindustrin är inget undantag och där pågår en ständig strävan mot ökad lönsamhet via förbättrat utbyte och rationaliseringar med syfte att sänka kostnader och förkorta ledtider.

Leverantör över hela världen

Det som krävs är stabila verktyg med hög sågprecision som även vid högre matningshastigheter ger ett högkvalitativt snitt samt optimal gångtid för att slippa onödiga och kostsamma stillestånd. Med mer än 50 års erfarenhet som leverantör till sågverk runt om i världen, vet vi vad som krävs för att utveckla och tillverka sågklingor som klarar sågverkens hårda produktionsmiljö,

Specialstål med extra hög slitstyrka

Vårt sortiment av sågverksklingor tillverkas av ett höglegerat specialstål med extra hög slitstyrka. Som standard bestyckas de med hårdmetall SM1000 som är en stark och motståndskraftig tand för tuff körning året runt. För delningsklingor, i de fall där maximal gångtid är det primära, rekommenderar vi vår specialtand SM2000. För mer information om hårdmetalltyper se teknisk support, eller kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Vårt produktprogram omfattas av ett brett sortiment av sågverksklingor och segment, optimerade för användning i sågverk bla Heinola (Ahlström), ARI,Veisto/ HewSaw, Linck, EWD, Söderhamn, Catech m.fl.