Felsökning

Här nedan kan du själva felsöka och hitta orsaken till problemet.

Typ av fel Orsak
Vibrationer i klingan – dåligt snitt Dåliga lager i sågspindeln
Oplana flänsar eller distansringar
Obalans i klingan
För stort centrumhål/sliten axel
Brännmärken på stambladet:
– Enstaka punkter
– Ring av punkter
Oplana flänsar/distransringar
Sågspindeln kastar
Fel sträckning i klingan
Felaktig klyvkniv
Klingan drar åt något håll, omedelbart eller
efter en stund
Fel sträckning i klingan
Inmatning ej parallell
Sprickor i spånrum eller slitsar Klingan ej omslipad i tid
Fel matning/tand
Klingan ger ett rakt snitt, men snittytan bli för grov För få tänder
Klingan ej omslipad i tid
Klingan lämnar ränder i arbetsstycket Fel sträckning i klingan
Oplana flänsar/distansringar
Klingan går tungt i materialet För låg skärhastighet
Klingan ej omslipad i tid
Klingan “självmatar” Fel spånvinkel
Beläggning på klingans sidor För många tänder
För små spånfickor
Beläggning på klingans ena sida Inmatning ej parallell