• Spånvinkel vilket i detta fall är 10 grader. Negativ vinkel anges med ett N före tex N05.
  • Skärtyp anges med 1-3 bokstavskombinationer.
  • Tanddelning  är avståndet mellan 2 tänder.
  • Typutförande anger olika egenskaper. I detta fall anger L = laserslitsar i stommen.
  • Diameter som anges i mm liksom övriga mått.
  • Skärbredd är tandens bredd.
  • Klingsommens tjocklek.
  • Centrumhålets diameter.
  • Antal tänder som alltid skrivs efter bokstaven Z.

Klar och tydlig information är alltid bästa garantin för snabb leverans av rätt typ av klinga. Vid beställning anges följande:

Exempel på kod: 300mm klinga avsedd för kapning, Z=48, skärbredd =3,2 centrumhål=30mm
10BA19-300-3,2/2,2-30, Z=48

Tanddelning

Tanddelningen är en viktig faktor vid valet av klinga för olika typer av arbeten. Delningen anger avståndet i mm mellan skärens framkanter.

 

Val av tandantal

Tanddelningen bestäms av tjockleken på det material som ska sågas. Generellt gäller att tunna material sågas med liten tanddelning och tjocka material med stor tanddelning. Minst två och max fyra tänder ska alltid vara i ingrepp vid sågning i massivt trä. För övriga material gäller två till sex tänder.

Tillägg – typutförande

För olika sågapplikationer finns klingor med speciell utformning. Detta anges med nedanstående beteckningar, efter tanddelningen i kodbeteckningen.

A = Förhöjd rygg
B = Rund rygg
C = E-kylhål i klinglivet
D = Kopparnit i slitshålen
E = Förminskade spånrum för lägre ljud
F = Ställbara 2-delade ritsklingor
G = Grupptandade klingor
H = Stellite liknande tandkvalitet
J = Infälld tand
K = Kylhål i klinglivet
M = Metallsågklingor
P = Elhandsågklingor
R = Klingor med rensskär
S = Klingor med skyddständer
T = Specialslitsar
U = Uppdelningsklingor
V = Tand med spånbrytare
W = Dubbelsidigt nav
X = Klingor med nav
Y = Förenklat utförande

Klingor med pinnhål eller kilspår

Vid beställning anges följande:

Pinnhål

1. Antal pinnhål (P)
2. Pinnhålets diameter (d1)
3. Delningscirkel (D/C)

Ex. P=2/10/60

Kilspår

1. Antal kilspår (K)
2. Kilspårets bredd (X)
3. Kilspårets djup (Y)

 

Ex. K=2/20/5

Klingor med skruvhål

Vid beställning av dessa klingor bör alltid ritning bifogas. I annat fall måste följande uppgifter anges:

1. Fabrikat på tugg etc.
2. Antal skruvhål (S) och inbördes positioner (A).
3. Skruvhålens delningscirkel (D/C).
4. Skruvhålens försänkning, höger (R) eller vänster (L), med klingan vänd så att tänderna i ovankant är vända mot dig.
5. Skruvhålens försänkningsvinkel (V) alternativt mått (E).
6. Skruvens dimension (ex M6, M8)

Ex. S=4/7/140/12/45/L