Skärhastighet m/s

I allmänhet väljs en klinga med så liten diameter som möjligt, för att öka stabiliteten och minska skärbredden. Samtidigt måste diametern anpassas till maskinens varvtal så att klingan får den bäst lämpade skärhastigheten. HM-klingor kräver relativt höga skärhastigheter. Rekommenderad hastighet för arbete i träbaserade material är 70 m/sek och för icke järnmetaller 50-95 m/sek. Kontakta våra tekniker vid avvikande skärhastigheter.

Beräkning av skärdata

S = matningshastighet i m/min
Sz = matning/tand i mm
z = antal tänder
D = klingans diameter i mm
n = varvtal i rpm
V = skärhastighet i m/s

Matning/tand Sz mm

För att optimera livslängd och sågresultat krävs att man väljer rätt matning/tand. För låg matning ger en snabb förslitning av skäreggen och vid för stor matning riskerar man att tandluckans volym inte räcker till för att avleda spånen, med risk för tandbrott som följd.

Beräkning av matning/tand sker med hjälp av följande formel:

S * 1000
n * z

Tabellen visar rekommenderad matning/tand (Sz i mm) för olika material.

Matningshastighet m/min

Matningshastigheten (S) bestäms av klingans varvtal (n), antal tänder (z) samt matning/tand (Sz). För att räkna ut dessa värden används nedstående formel.

Sz * z * n
1000

Höjdinställning av klingan

Verktygs- och maskintillverkare rekommenderar en viss spånvinkel för det material som ska sågas. En klinga är som standard utformad för en klinghöjd av 10-25 mm över det sågade materialet. Skisserna visar att sågvinkeln varierar med sågningsförhållandet. Vid större avvikelser måste klingans spånvinkel anpassas. Kontakta oss för närmare upplysningar.