Skärtyper

AA – Raka tänder

För klyvning av trä, inklusive lamellsågning. Kan användas med hög matningshastighet vid normala krav på snittytan. Används speciellt vid lamellsågning och kantning.


BA – Växelvis snedslipade tänder

För klyvning och kapning av trä, skivmaterial och plaster.


BAE – Växelvis snedslipade tänder med fas

För tunna hårda plaster.


BB – Växelvis snedslipade tänder med växelvis front

Speciellt lämpad för plywood och bobiner.


CA – Snedslipade tänder, höger

Samtliga tänder är snedslipade åt höger. Används vid förritsning, tappning, kantlistkapning och formatsågning av skivor tillsammans med spåntugg.


DA – Snedslipade tänder, vänster

Samtliga tänder är snedslipade åt vänster. Används vid förritsning, tappning, kantlistkapning och formatsågning av skivor tillsammans med spåntugg.


EA/EAM – Trapetstandning

För- och efterskärande tänder. Varannan tand trapetsslipad och varannan rakslipad för delning av spånen i tre delar.

EA – för sågning av belagda och obelagda spån-, träfiber- och MDF-skivor. Lämplig även för plast och laminat.
EAM – för sågning av icke-järnmetaller.


EAX – Varannan tand rakslipad, varannan spetsslipad.

För sågning av belagda skivor.


EAXH – Varannan tand rakslipad, varannan spetsslipad med konkavslipad front

För sågning av lackerade och belagda skivor.


RA – Raka tänder med koniska sidor

Förritsning vid formatsågning.