Spånvinkel

Spånvinkeln ska vara anpassad för det material som ska sågas, typ av bearbetning samt i vissa fall till maskintyp. Nedanstående redogör för lämpliga spånvinklar vid olika material och bearbetningar.


Kapning av trä i pendel- och parallellkapar samt kantlistkapning samt trimmeranläggningar med medmatning.


 

Sågning av icke-järnmetaller med uppifrån kommande klinga och / eller manuell matning samt plast och laminat.


 

Sågning av hårda plaster, fanerade och laminerade skivor, kap och geringssågning av trä samt icke-järn metaller vid mekanisk matning.


 

Kapning av trä samt formatsågning av träfiber-, gips-, pån- och fane- rade skivor samt plywood. Kantning av rått virke, vid medmatning.


 

Klyvning av både torrt och rått virke.


 

Klyvning och kantning av rått virke.